ŚDS Środowiskowy Dom Samopomocy

​Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy „Chatka” jest placówką pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, często ze sprzężoną niepełnosprawnością, oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
 
ŚDS świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
Dobór wsparcia oraz sposób jego realizacji uzależniony jest od potrzeb i możliwości uczestników i szczegółowo określony w indywidualnych planach postępowania wspierająco - aktywizującego.
 
Celem prowadzonych działań jest osiągnięcie przez uczestników poprawy jakości ich życia i funkcjonowania w społeczeństwie oraz poprawa funkcjonowania ich rodzin.
Środowiskowy Domu  Samopomocy „Chatka”  prowadzi  działania od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami.
 
W celu przyjęcia na zajęcia osoba zainteresowana lub ktoś z jej rodziny składa podanie o przyjęcie w Środowiskowym Domu Samopomocy „Chatka”.  Po zgromadzeniu stosownych dokumentów Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu wydaje decyzję administracyjną uprawniającą do udziału w zajęciach.
 
Dokumenty potrzebne do wydania decyzji:
  • rodzinny wywiad środowiskowy,  przeprowadzany przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie
  • zaświadczenie lekarza specjalisty - psychiatry lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych (druk do pobrania)
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie (druk do pobrania)
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
 
Więcej informacji na temat działalności Domu i warunków przyjęcia można uzyskać osobiście w ŚDS „Chatka” lub telefonicznie.

Nasza strona korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę prywatności.